รถกระเช้า

Aerial Work Platforms Telescopic Boom lifts

เป็นกระเช้าแบบแขนตรง
เหมาะกับการทางานในพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ระยะยืดแขนในแนวระดับสูงสุดได้ถึง12-24เมตรและในแนวดิ่ง 12-50เมตร
มีทั้งต้นกาลังที่เป็นเครื่องยนต์และแบตเตอรี่

 


 

Articulate Boom lifts

เป็นกระเช้าแบบแขนพับ
เหมาะกับการทางานในพื้นที่มีสิ่งกีดขวาง
ระยะยืดแขนในแนวระดับสูงสุดได้ถึง 6-24 เมตร และในแนวดิ่ง 9-45 เมตร
มีทั้งต้นกาลังที่เป็นเครื่องยนต์และแบตเตอรี่

 


 

Scissor lifts

เป็นกระเช้าแบบแขนกรรไกร
เหมาะกับการทางานในแนวดิ่ง
พื้นที่การใช้งานสูงสุดได้ถึง1.6-6 ตารางเมตร
รับน้าหนักได้สูงสุด 1,000 กก.

 


 

Vertical Mast

เป็นกระเช้าแบบบุคคล ขึ้นลงในแนวดิ่ง
มีขนาดเล็ก น้าหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก
มีทั้งแบบเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง และใช้คนเข็น