รถบดสั่นสะเทือน 10 ตัน

รถบดสั่นสะเทือน 10 ตัน / Vibrating Rollers
***หน้าเหล็กหลังยาง***